Materiały i komunikaty

Baza wiedzy Komendy Głównej PSP do wykorzystania podczas szkoleń i ćwiczeń w jednostkach

https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Baza_wiedzy/

Standard wyposażenia średniego samochodu gaśniczego dal jednostki włączonej do ksrg oraz poza ksrg. Opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Jednostki OSP

http://kppsp.parczew.pl/wp-content/uploads/2019/10/OPZ-ubrania-i-samochody-gaśnicze.pdf

Zasady ratownictwa technicznego w KSRG:

Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG

Załącznik nr 2 minimalny zakres wyposażenia techniczne

Zasady ratownictwa medycznego:

Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG 2021

Załącznik_3_minimalny_standard_wyposarzenia_R1

Skip to content