SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Załatwianie spraw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia w godz. 9.00 – 12.00 oraz w godz. 15.30 – 16.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem pod numerem tel. 83 3551957 lub 833551954 wew. 57.

Pod nieobecność Komendanta Powiatowego PSP interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP.

Skargi i wnioski można składać:

  1. Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie ul. Piwonia 12, 21-200 Parczew,
  2. Osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie, ul. Piwonia 12, 21-200 Parczew,
  3. Za pośrednictwom poczty elektronicznej na adres: kp_parczew@straz.lublin.pl z dopiskiem „Skarga/Wniosek”,
  4. Faksem na numer tel. 83 3551969,
  5. Ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno-Kadrową pod numerem tel. 833551962 lub 83 3551954 wew. 62.

Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga lub wniosek powinny zawierać:
1. imię i nazwisko wnoszącego,
2. dokładny adres do korespondencji.

Skip to content