Historia

Historia parczewskiej Straży Pożarnej

 

Według zapisów kronik Parczewska Straż Ogniowa została założona w 1902 r. Budynek Komendy Powiatowych Straży Pożarnych znajdował się przy ul. 11-go Listopada. Wyposażenie jakim dysponowała wówczas straż to wozy konne przystosowane do potrzeb gaśniczych. Z czasem wóz z ręczną sikawka zastąpiono sikawką motorową Leopolda typu 33 zakupioną od Unii Strażackiej oraz 4 wozy beczki.

W maju 1955 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Lublinie kpr. Roman Oleksiuk został delegowany z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych we Włodawie do Parczewa w celu zorganizowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Parczewie w nowo powstałym powiecie parczewskim.

 

W 1956 r. Czesław Kosiński został pierwszym Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych w Parczewie, a Zastępcą kpr. Roman Oleksiuk. Z kronik dowiadujemy się, że zatrudnionych było wówczas 3 kierowców. Celami działalności Straży była współpraca z OSP w powiecie w zakresie podnoszenia umiejętności, pozyskania wyposażenia i rozbudowy strażnic. W zakresie prewencji dokonywano kontroli zakładów pracy na terenie miasta i wsi.

 

W latach sześćdziesiątych odnotowano  liczne pożary. W 1958 r. całkowitemu spaleniu uległo 80 obiektów drewnianych, krytych strzechą we wsi Pachole. W 1962 r. Komeda Powiatowa Straży Pożarnych w Parczewie otrzymała z Komedy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Lublinie przydział na motocykl WSK. W tym tez okresie Komendant Kosiński rozpoczął starania na przydział funduszy na budowę nowej strażnicy.

W 1965 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego. Funkcję tą objął kpt. Stanisław Marczewski. Uzyskał on plany i fundusze na budowę nowej strażnicy.

Strażnica budowana była w czynie społecznym, pod nadzorem Witolda Godlewskiego. Zaangażowanie i duży wkład wnieśli strażacy z OSP Parczew. Nową inwestycję często wizytowali Komendant Wojewódzki mjr Tadeusz Strzelecki i Zastępca ppłk. Antonii Kmieć.

 

Strażnica została oddana do użytku w 1968 r.

Samochody jakimi dysponowała wówczas straż to: samochód pożarniczy Star 20-GM, samochód pożarniczy Star 25 GBM 2/8. W 1969 r. odbył się I Rajd Samochodów Pożarniczych w Sosnowicy.

W 1974 r. przy KPSP w Parczewie powstał Zespół Muzyczny. Założycielami byli Janina Rogulska i  Edward Borowski. Fundusze na zakup instrumentów muzycznych ofiarowała Powiatowa Rada Narodowa w Parczewie

Podczas reformy administracyjnej w czerwcu 1975 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych została przemianowana na Rejonową Komendę Straży Pożarnych, a jednostką nadrzędną została Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej. W Komendzie w tym okresie pracowało 27 strażaków, w tym 16 w Zawodowej Straży Pożarnej na 3 zmianach.

Od dnia 15.07.1975 r. obowiązki Komendanta przejął ppor. poż. Wiesław Nowak. W skład rejonu operacyjnego weszły gminy: Parczew, Siemień, Podedwórze, Milanów, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Wisznice, Sosnówka i Hanna.

 

Lata 1975-1985 to oprócz działalności ratowniczej, szkoleniowej i prewencyjnej czas powstania dużej ilości strażnic OSP, znaczna poprawa w wyposażeniu technicznym jednostek oraz wymiernych sukcesów w sporcie pożarniczym.

Następne zmiany organizacyjne nastąpiły z początkiem 1992 roku, kiedy została powołana Państwowa Straż Pożarna.  W Parczewie działalność rozpoczęła Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej, a z dniem 1 lipca 1992 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. Feliks Dela powołał Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, jako samodzielną jednostkę realizującą działania ratownicze. W 1993 r. na wyposażenie Jednostki Ratowniczej trafił lekki samochód ratownictwa technicznego. Rok później drabina SD-30 na podwoziu IFA, pozyskana z jednostki w Lubartowie.

1 stycznia 1999 r. na mapie administracyjnej kraju pojawiło się 16 nowych województw. Obszar nowego powiatu parczewskiego znalazł się w województwie lubelskim, w powiecie powtórnie znalazła się nowa – stara gmina Sosnowica.

 

Z dniem 30 czerwca 1999 r. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP na stanowisko Komendanta Powiatowego powołał st. kpt. Janusza Krasuskiego. Priorytetem działania nowego kierownictwa stała się poprawa wyposażenia jednostki w pojazdy ratowniczo-gaśnicze, poprawa warunków służby, w tym remont Powiatowego Stanowiska Kierowania. W roku 1999 został zakupiony na potrzeby Komendy samochód marki Lublin 3, wykorzystany do działań gaśniczych i ratowniczych. Rok  później na wyposażenie trafił samochód ratowniczy-gaśniczy marki Renault, a w 2001 średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star. W okresie tym intensywnie doskonalono umiejętności funkcjonariuszy i członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Prowadzono w pełnym zakresie szkolenia pomocy przedlekarskiej oraz wiele szkoleń doskonalących. Realizowano programy edukacyjne, skierowane do dzieci i młodzieży oraz przeszkolono członków Młodzieżowych Drużyn sportowo-pożarniczych na letnich obozach sportowo-rekreacyjnych. Jednostki z OSP z Milanowa i Parczewa, zajęły kilkukrotnie czołowe miejsca w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, zasilając kadrę narodową. W wyniku uchwalenia w budżecie państwa środków na realizację programu wieloletniego KG PSP pod nazwą „krajowy system ratowniczo-gaśniczy na terenie Rzeczypospolitej” w roku 2001 dzięki przychylności kierownictwa Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej PSP Lublinie rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja obiektów parczewskiej jednostki. W latach następnych pozyskano dodatkowe środki, które pozwoliły na wymianę dachu, całkowitą modernizację pomieszczeń, wykonanie elewacji, placu wewnętrznego i zakup pierwszego wyposażenia. W ramach inwestycji pozyskano dodatkowo 592 metry m2 powierzchni użytkowej, w tym 264 m2 powierzchni garażowej i 175 m2 powierzchni pomieszczeń socjalnych (sale sypialne, pomieszczenie sprężarkowni, magazyn środków gaśniczych, szatnie). Koszt robót budowlanych i modernizacyjnych wyniósł 1 mln 675 tyś. zł. Komenda Główna PSP sfinansowała zakup podnośnika SH-25 (PMT-25D), samochodu dowódczo-rozpoznawczego Nissan Patrol, 8 szt. aparatów powietrznych z sygnalizatorami bezruchu i butlami zapasowymi, 21 szt. masek indywidualnych oraz wyposażenie pomieszczeń socjalnych i administracyjnych na łączną kwotę 1 mln 186 tyś. zł. Dzięki dotacjom NFOŚiGW i WFOŚIGW w Lublinie utwardzono plac wewnętrzny. Starostwo Powiatowe w Parczewie dokonało nieodpłatnego wykonania placu wewnętrznego. Wykonawcą był zarząd dróg powiatowych w Parczewie.

W 2007 r. ustanowiono Regulamin Organizacyjny KP PSP Parczew ze stanem 47 etatów, w tym 2 członków Korpusu Służby Cywilnej.

W 2010 r. strażacy z JRG Parczew aktywnie uczestniczyli w działaniach w walce ze skutkami powodzi w woj. lubelskim oraz podczas stanu zagrożenia powodziowego w 2014 r.

16 września 2016 r. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie mł. bryg. mgr inż. Leszka Szymańskiego, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Obecny Komendant również zabiega o środki finansowe na unowocześnianie infrastruktury komendy oraz wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 

W 2017 roku z funduszy pozyskanych w ramach projektu pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 2014-2020” został zakupiony samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. marki Peugeot Boxer. W 2018 roku Stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie przeszło generalny remont i jako pierwsze w województwie zostało wyposażone w sprzęt informatyczny i łączności oparty na technologii IP. Łączny koszt zadania to 78 957,51 zł.

W 2019 r. ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I pozyskano średni samochód ratowniczo-gaśniczy kategorii terenowej do  pożarów w trudno dostępnym terenie na podwoziu IVECO Eurocargo.

 

Również w 2019 roku odnowiono elewację zewnętrzną budynku komendy, wymieniono orynnowanie oraz zamontowano napis identyfikujący budynek Komendy Powiatowej PSP w Parczewie – na łączna kwota wykonanych prac wyniosła 70 133,75 zł. Kolejny rok zaowocował w duże zakupy inwestycyjne tut. jednostkę:  zakup mobilnego zestawu dyspozytorskiego w kwocie 34 790,55 zł. zakup ubrań specjalnych w ilości 46 szt. – 158 904 zł, zestaw do prania i czyszczenia ubrań specjalnych – 38 499 zł, zakup aparatów ochrony dróg oddechowych – 30 780,75.

Wyremontowano klatkę schodową części administracyjnej (podłoga, ściany, balustrada) oraz wymieniono drzwi wejściowe i drzwi do pomieszczeń biurowych komendy. Koszt remont to blisko 110 tyś zł. Komenda bierze czynny udział w wielu akcjach społeczno – prewencyjnych: Kręci mnie bezpieczeństwo, Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, Stop pożarom traw.

Od lipca 2020 roku zgodnie z nowo ustalonym regulaminem organizacyjnym Komenda Powiatowa PSP w Parczewie dysponuje 48 etatami. W systemie codziennym zatrudnionych jest 10 osób (8 strażaków i 2 pracowników cywilnych). W systemie zmianowym  (24/48) służbę pełni  38 strażaków w tym 5 w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego.

Wyposażenie komendy stanowi 5 samochodów: SLOp Opel Insignia, SLOp Nissan Qashqai, SLKw Peugeot Boxer, SLRr Nissan Patrol, Mikrobus Ford Transit (do przewozu osób) oraz przyczepa towarowa.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza dysponuje 35 etatami, w tym Dowódca i Zastępca JRG, 33 etaty podzielone są na trzy zmiany służbowe po 11 strażaków. W dyspozycji JRG są 4 samochody gaśnicze: GBA 2,5/16 Mercedes, GBA2,5/24 IVECO, GCBA 5/32 Mercedes, GCBA 5/35 MAN, GCBM 18/19 Jelcz oraz podnośnik SHD-25 VOLVO, łódź aluminiowa płaskodenna wraz z przyczepą do przewozu i silnikiem zaburtowym, pompa dużej wydajności P67/8 – przyczepa, agregat proszkowy APr-250 – przyczepa.

Na terenie powiatu funkcjonuje 44 Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 11 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Skip to content