Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości

Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.

19 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi przez dowódcę uroczystości kpt. Tomasza Zalewskiego. Następnie na uroczystość wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej PSP w Parczewie oraz odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Głównym punktem uroczystości było odczytanie aktu powołania st. bryg. Zbigniewa Hawryluka na stanowisko komendanta powiatowego oraz przywitanie się ze sztandarem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Następnie st. bryg. Zbigniew Hawryluk złożył meldunek Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi o przyjęciu obowiązków komendanta powiatowego.

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

 • st. bryg. Zenon Pisiewicz –  Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
 • Pan Janusz Hordejuk – Starosta Parczewski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Parczewie,
 • Pan Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Parczewie;
 • podinsp. Norbert Romanek – Komendant Powiatowy Policji w Parczewie,
 • ks. kan. Jacek Nazaruk – Dziekan Dekanatu Parczewskiego,
 • ks. Stanisław Kulik – Proboszcz Parafii pw. Opatrzności Bożej w Parczewie,
 • ks. Roman Wojtczuk – Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Milanowie
 • bryg. w st. spocz. Wiesław Nowak – członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie jednocześnie Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Parczewie,
 • st. bryg. w st. spocz. Leszek Szymański były Komendant Powiatowy PSP w Parczewie,
 • Pan Paweł Kędracki – Burmistrz Parczewa, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Parczewie,
 • Pani Agnieszka  Hawryluk – Sekretarz Gminy Parczew,
 • Pani Monika Mackiewicz-Drąg – Wójt Gminy Podedwórze,
 • Pan Tomasz Kanak – Wójt Gminy Siemień,
 • Pan Paweł Krępski – Wójt Gminy Milanów,
 • Pan Dariusz Łobejko – Wójt Gminy Jabłoń,

St. bryg. Zbigniew Hawryluk służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1995 r., jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu w 2000 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz otrzymał pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana. Służbę stałą w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie rozpoczął z dniem 1 czerwca 2000 r., gdzie przechodził przez kolejne etapy kariery zawodowej, pełniąc służbę w różnych komórkach organizacyjnych komendy, m. in. kadrowej i operacyjnej, zajmując stanowiska: młodszego oficera, specjalisty, starszego specjalisty, zastępcy naczelnika wydziału operacyjno – kontrolno-rozpoznawczego oraz naczelnika wydziału operacyjnego. Od dnia 1 września 2017 r. pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego, po czym z dniem 16 lutego 2018 r. powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie. Przez ostatni okres swojej służby współkierował komendą, angażując się w różne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oraz podniesienie warunków i poziomu pełnienia służby w tutejszej komendzie powiatowej. Dodatkowo pełnił nieetatowe funkcje: Zastępcy Dowódcy Kompani Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego „BIAŁA” oraz Oficera Prasowego. W trakcie służby sukcesywnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik wielu ćwiczeń zgrywających w tym Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz podczas udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych o różnym stopniu trudności.

 

Spośród akcji w których uczestniczył  było kilka szczególnych o dużym rozmiarze, m. in. działania przeciwpowodziowe na terenie województwa lubelskiego w roku 2001 i 2010. W 2020 r. podczas ogólnopolskich ćwiczeń taktyczno-specjalnych Renegade/Sarex zorganizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pełnił rolę Kierującego Działaniem Ratowniczym. Kierował także działaniami związanymi z usuwaniem skutków nawałnic w roku 2023, jakie miały miejsce na terenie gminy Siemień.

 

Przez okres pełnienia służby ściśle współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami ochotniczych straży pożarnych w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia oraz pozyskiwania środków finansowych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

 

Za swoją działalność zawodową i społeczną st. bryg. Zbigniew Hawryluk został wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

 • Brązowym Krzyżem Zasługi
 • Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”
 • Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
 • Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Zdjęcia i tekst: KP PSP w Parczewie

Skip to content