Strażacy uczestniczący w ćwiczeniach ustawieni są przed pojazdami pożarniczymi. Na przeciwko nich stoją władze gminy, rozjemcy ćwiczeń i przedstawiciele Policji.

Ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego „Harcerz 2024”

W dniu 26 kwietnia  br. odbyły się ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb współdziałających powiatu parczewskiego. W ćwiczeniach wzięło udział 7 jednostek OSP tj. Dębowa Kłoda, Podedwórze, Gęś, Laski, Siemień, Sosnowica, Uhnin oraz zastęp z JRG Parczew,  strażacy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie a także Policja, Pogotowie Ratunkowe i Pracownicy Starostwa Powiatowego. Celem przewodnim ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz służb współpracujących w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych z dużą liczbą poszkodowanych, działaniach poszukiwawczych wewnątrz budynków, w terenie otwartym oraz działań z zakresu ratownictwa wodnego.

 

Ćwiczenia rozpoczęły się zbiórką na parkingu leśnym przy drodze Uhnin – Jedlanka w pobliżu dojazdu pożarowego nr 3. Rozpoczęcia dokonał Komendant Powiatowy PSP w Parczewie st. bryg Zbigniew Hawryluk, następnie ćwiczący zostali zapoznani z założeniami do ćwiczeń.

 

Główny epizod ćwiczeń polegał na wybuchu gazu podczas prac remontowych a w następstwie pożarze budynku wypoczynkowego, dawnego ośrodka ZHP w miejscowości Białka. Podczas tego epizodu pozorowano 6 osób poszkodowanych oraz pożar całego budynku. Ocenione zostały działania gaśnicze poszczególnych zastępów, przygotowanie i umiejętności strażaków do działania w zadymieniu, przeszukiwanie pomieszczeń, ewakuacja poszkodowanych i zaopatrzenie medyczne.

 

Drugi epizod stanowiły działania poszukiwawcze poszkodowanej, która w wyniku wybuchu doznała szoku i oddaliła się od płonącego budynku w nieznanym kierunku. W działaniach tych jako służba wiodąca ćwiczyli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie a siły i środki OSP i PSP stanowiły wsparcie w poszukiwaniach. W trakcie tego epizodu ocenie poddana została również współpraca pomiędzy dowodzącymi poszczególnymi służbami oraz współpraca obu stanowisk kierowania.

 

Ostatnim epizodem ćwiczeń był wypadek polegający na wypadnięciu 3 osób, które pływały po jez. Bialskim na rowerku wodnym do wody, a które to nie potrafią pływać. Podczas ćwiczenia oceniano metody wydobywania poszkodowanych z wody, właściwe zabezpieczenie strażaków umiejętności stermotorzysty kierującego łodzią ratowniczą oraz działania medyczne wobec osób tonących.

 

W podsumowaniu ćwiczeń udział wzięli przedstawiciele poszczególnych służb wpółdziałających oraz gospodarz terenu, na którym realizowano ćwiczenia: Wójt Gminy Dębowa Kłoda Pani Grażyna Lamczyk oraz Komendant Gminny ochrony przeciwpożarowej dh Janusz Słomkowski. Serdecznie dziękujemy włodarzom za udostępnienie obiektu i umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń.

Tekst i zdjęcia: KP PSP w Parczewie.

Skip to content