Strażacy i uczestnicy szkolenia ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Warsztaty z ratownictwa medycznego

W dniu 17.03.2024 r. w tut. Komendzie Powiatowej odbyły się warsztaty z ratownictwa medycznego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu parczewskiego. W zajęciach wzięło udział 27 osób. Podczas szkolenia ratownicy mieli okazję przećwiczyć kilka scenariuszy udzielania pomocy osobom poszkodowanym, a także skupiono się na przypomnieniu procedur i zasad obowiązujących podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W trakcie ćwiczeń praktycznych skoncentrowano się na udzielaniu pomocy podczas zatrzymania krążenia u osób dorosłych i dzieci. Na jednym ze stanowisk strażacy mieli możliwość przećwiczyć badanie urazowe oraz ułożenie osoby poszkodowanej w różnych pozycjach w zależności od obrażeń. Na kolejnym stanowisku przypomniano zasady tamowania krwotoków oraz przeprowadzono symulację udzielania pomocy osobie, która podczas prac pilarką spalinową rozcięła sobie nogę. Za przygotowanie scenariuszy i merytoryczne prowadzenie zajęć dziękujemy kpt. Pawłowi Bańkowskiemu, mł. asp. Andrzejowi Koperczukowi, sekc. Rafałowi Zarczukowi, st. str. Karolowi Grochowskiemu z JRG Puławy oraz druhowi Kubie Karusikowi z OSP Wierzchowiny Stare.  Zajęcia przebiegły w bardzo miłej atmosferze, a obecni uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i wcześniej zdobytą wiedzą.  Warsztaty miały na celu podnieść poziom wyszkolenia strażaków, a także poprawić efektywność pracy w rotach. W naszej ocenie oba cele zostały osiągnięte.

Skip to content