Zdjęcie grupowe z uroczystości

Uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów w Chełmie

27 marca 2023 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo‑ gaśniczych w 2023 r. z terenu powiatów: bialskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego.

 

W powiecie parczewskim promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymała jednostka OSP w Dębowej Kłodzie. Zakup samochodu realizowany będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz budżetu Gminy Dębowa Kłoda.

 

Uroczystego wręczenia promes dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Grzegorz Alinowski w asyście Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomira Mazurka, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Agnieszki Kruk oraz parlamentarzystów.

 

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:

  • Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski,
  • Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Sławomir Mazurek, Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Anna Dąbrowska – Banaszek, Monika Pawłowska, Sławomir Zawiślak,
  • Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Józef Zając,
  • Poseł do Parlamentu Europejskiego – Beata Mazurek,
  • Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Zdzisław Szwed,
  • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Kruk,
  • Dyrektor Delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Katarzyna Zawiślak,
  • starostowie, wójtowie oraz przedstawiciele urzędów gmin, komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Z terenu powiatu parczewskiego w uroczystości udział wzięli Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie            st. bryg Zbigniew Hawryluk,  Wójt Gminy Dębowa Kłoda Grażyna Lamczyk, Prezes Zarządu OSP w Dębowej Kłodzie            dh Robert Puczka.

Skip to content