Uroczysta zbiórka z okazji zdania i powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie

6 lutego 2024 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania i powierzenia obowiązków komendanta powiatowego PSP w Parczewie w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. Leszka Szymańskiego.

Z dniem 7 lutego 2024 r. obowiązki służbowe komendanta powiatowego PSP w Parczewie zostały powierzone st. bryg. Zbigniewowi Hawrylukowi,  dotychczasowemu zastępcy komendanta powiatowego PSP w Parczewie.

 

Uroczysta zbiórka rozpoczęła od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Tomasza Zalewskiego, Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomaszowi Podkańskiemu. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej PSP w Parczewie i odtworzony hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Na początku uroczystości głos zabrał dotychczasowy Komendant, który powitał zaproszonych gości oraz wspominając swoje lata służby podziękował wszystkim zebranym za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby.

 

W dalszej części uroczystości zgodnie z ceremoniałem pożarniczym nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie, po czym st. bryg. Leszek Szymański symbolicznie pożegnał się ze sztandarem, a następnie złożył meldunek przełożonemu o zdaniu obowiązków komendanta powiatowego PSP.

 

Zastępca Lubelskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  st. bryg. Tomasz Podkański w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasowe lata służby st. bryg. Leszkowi Szymańskiemu przechodzącemu na zaopatrzenie emerytalne.

 

Na koniec uroczystości przyjmujący pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie st. bryg. Zbigniew Hawryluk podziękował dotychczasowemu Komendantowi za wspólne lata służby w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie.

 

St. bryg. Leszek Szymański służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1993 r. jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, po jej ukończeniu w 1997 r. został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze na stanowisku dowódcy sekcji. Po blisko roku pełnionej służby został przeniesiony do dalszego pełnienia służy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na stanowisku starszego instruktora. W trakcie służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, którą pełnił od dnia 1 kwietnia 1999 r., zajmował różne stanowiska służbowe. Z dniem 20 września 2016 r. decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie.

Łącząc służbę z nauką, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe na wyższych uczelniach mundurowych. Za wzorową służbę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

 • Pan Jerzy Szwaj – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • st. bryg. Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Lubelskiego PSP w Lublinie,
 • nadbryg. w st. spocz. Grzegorz Alinowski – były Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
 • st. bryg. st. spocz. Piotr Zmarz – były Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
 • bryg. w st. spocz. Wiesław Nowak – członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie jednocześnie Przewodniczący Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Parczewie wraz z gronem emerytów,
 • dh ks. kan. Andrzej Biernat – kapelan Diecezjalny strażaków,
 • Pan Janusz Hordejuk – Starosta Parczewski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Parczewie,
 • Pan Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Parczewie;
 • Pan Artur Jaszczuk – Wicestarosta Parczewski,
 • Ks. kan. Jacek Nazaruk – Dziekan Dziekanatu Parczewskiego,
 • Ks. Jan Orłowski – wieloletni kapelan strażaków powiatu parczewskiego,
 • Komendanci Powiatowi i Miejscy z terenu województwa lubelskiego,
 • insp. Krzysztof Kozyra – Komendant Powiatowy Policji w Parczewie,
 • Pani Bożena Siatka – powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Parczewie,
 • Pan Piotr Pniak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew,
 • Pan Paweł Kędracki – Burmistrz Parczewa, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Parczewie,
 • Pani Grażyna Lamczyk – Wójt Gminy Dębowa Kłoda,
 • Pan Tomasz Kanak – Wójt Gminy Siemień,
 • Pan Sławomir Czubacki – Wójt Gminy Sosnowica,
 • Pan Paweł Krępski – Wójta Gminy Milanów,
 • Pana Dariusza Łobejko – Wójta Gminy Jabłoń,
 • Pan Wiesław Czarnacki – Prezes Zarządu Fabryki Kabli ELPAR sp. z o.o.,
 • Pan Marian Sobianek – Właściciel Firmy SOBIANEK Sp. z o.o.

Zdjęcia i tekst: KP PSP w Parczewie

Skip to content