zdjęcie

Szkolenie podstawowe zakończone

4 marca 2019

W dniach 11 – 24. luty 2019r. w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie odbywało się „szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych”. Szkolenie rozpoczęło 38 druhów i 2 druhny z jednostek OSP powiatu parczewskiego. Podczas kursu druhowie zdobyli wiedze na temat działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ochrony przeciwpożarowej, zapoznawali się z budową i obsługą sprzętu ratowniczego, armatury gaśniczej oraz środkami ochrony indywidualnej, poznawali podstawy taktyki zwalczania pożarów, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zapoznawali się także z ceremoniałem pożarniczym i musztrą.

Zajęcia odbywały się w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Jednym warunków ukończenia kursu było pozytywne przejście komory dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Lublinie.

Zajęcia oraz egzamin praktyczny ukończyło 35 druhów, którym serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej służby.

 

Galeria

Skip to content