Szkolenie podstawowe zakończone

W dniach od 13 stycznia do 26 stycznia 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu parczewskiego.

 

Podczas kursu słuchacze mieli możliwość zgłębienia wiedzy o budowie i obsłudze sprzętu ratowniczego, armatury wodnej oraz wyposażenia osobistego ratowników. Poznawali zagadnienia ceremoniału pożarniczego, środków łączności, procesu spalania, a także taktyki działań gaśniczych i ratowniczych. Ponadto każdy z uczestników musiał pozytywnie przejść test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. W przeciągu dwóch tygodni uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych oraz teoretycznych obejmujących łącznie 120 godzin.

 

Zwieńczeniem kursu był przeprowadzony w dniu 26 stycznia 2020 r. egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną, a następnie wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu przez bryg. Zbigniewa Hawryluka – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie. Kurs ukończyło 29 druhów oraz jedna druhna.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

tekst/zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Fila KP PSP w Parczewie.

Skip to content