Strażacy stoją w dwuszeregu i pozują do pamiątkowego zdjęcia. w rękach trzymają zaświadczenia z ukończonego kursu. Obok nich stoi biało-czerwona flaga państwowa. W tle kontraktująca ściana z napisem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Nad napisem godło państwowe, powiatowe i PSP

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych zakończone

W dniu 27 października zakończyło się „szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych”. Celem szkolenia było przygotowanie kierowców-konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiących wyposażenie OSP. Do szkolenia zgłosiło się jedenastu strażaków z terenu powiatu parczewskiego, a finalnie ukończyło dziesięciu. Podczas czterech dni strażacy zapoznawali się z prawami i obowiązkami kierowcy samochodu pożarniczego, zasadami bezpiecznego ustawiania pojazdu, obsługi technicznej samochodu, budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracą z hydraulicznymi i pneumatycznymi zestawami ratowniczymi, sprzętem ochrony dróg oddechowych, agregatów prądotwórczych a także autopomp i motopomp.

Skip to content