Na zdjęciu widać moment składania roty ślubowania przez dwóch strażaków, odbierającym ślubowanie jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie st. bryg. Leszek Szymański. W tle poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie

Ślubowanie nowoprzyjętych strażaków

29 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania strażaków wstępujących do służby przygotowawczej w PSP.

 

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Leszek Szymański  w obecności strażaków i pracowników komendy.

 

str. Kamil Gontarz oraz str. Karol Mackiewicz służbę rozpoczęli 20 grudnia 2023 r. W ostatnich dniach strażacy zapoznali się ze sprzętem, zasadami oraz regulaminami obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Słowem wstępu Komendant Powiatowy PSP nawiązał do roty ślubowania, podkreślając znaczenie tej chwili w życiu zawodowym każdego strażaka. Ślubowanie jest postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej. Zaznaczył także, że funkcjonariusz reprezentuje tę zasłużoną formację nie tylko w czasie służby, ale także poza nią.

 

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

 

Składający ślubowanie rozpoczynają swoją służbę w PSP od szkolenia podstawowego w zawodzie strażak organizowanego przez Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, po zakończeniu którego rozpoczną czynną służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej.

Zdjęcie przedstawia poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie, Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie oraz strażaków, którzy będą składali ślubowanie.
Zdjęcie przedstawia poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie, Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie gratulującego strażakowi, który składa ślubowanie.
Zdjęcie przedstawia pracowników Komendy Powiatowej PSP w Parczewie podczas ślubowania
Zdjęcie przedstawia pracowników Komendy Powiatowej PSP w Parczewie podczas ślubowania

Tekst: mł. bryg. Ireneusz Szkuat

Zdjęcia: ogn. Mariusz Semeniuk

Skip to content