Strażacy i zaproszeni goście ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Za nimi stoi przekazana do strażaków z Ukrainy cysterna strażacka.

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego na Ukrainę

W dniu 15 marca br. o godzinie 11:00 odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz 5-ej Państwowej Jednostki  Gaśniczo-Ratowniczej w Sarnach w obwodzie rówieńskim na Ukrainie. Samochód na podwoziu Jelcz C 417 K wraz z przyczepą Metalchem Kościan CN-18 użytkowany był w Komendzie Powiatowej w Parczewie od 20 marca 1985 r.  Przez ten okres utrzymywany był w ciągłej dyspozycji i gotowości bojowej.  Zestaw wykorzystywany był w trakcie działań ratowniczych w których niezbędny był znaczny zapas wody jako środka gaśniczego. Ponadto niejednokrotnie kierowano go do działań związanych z dostarczeniem  wody do celów sanitarnych na terenach, gdzie wystąpiła awaria sieci wodociągowej czy też jej zanieczyszczenie.

 

Do przedmiotowego przekazania doszło za zgodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Zenona Pisiewicza.

 

Uroczystego wręczenia aktu przekazania dla strażaków z Ukrainy dokonał pełniący obowiązki Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie  st. bryg. Marek Chwalczuk.  Dziękując za służbę i oddanie życzył by przekazywany samochód nigdy nie zawiódł podczas akcji niosąc pomoc i ratunek mieszkańcom. Stronę Ukraińską reprezentowali pułkownik w st. spocz. Anatol Poluszkiewicz Naczelnik Sekcji w Sprawach Międzynarodowych Zarządu Głównego PSNS Ukrainy w obwodzie rówieńskim oraz pułkownik w st. spocz. Wołodymyr Lomtatidze Główny Specjalista Oddziału Logistyki ZG PSNS Ukrainy w obwodzie rówieńskiej.

W imieniu strażaków z Ukrainy pułkownik w st. spocz. Anatol Poluszkiewicz podziękował za przekazywany samochód oraz podkreślił że będzie on stanowił niezbędny sprzęt z uwagi na charakterystykę obwodu rówieńskiego.

 

W trakcie uroczystości p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie st. bryg. Zbigniew Hawryluk wyróżnił nagrodą pieniężną st. ogn. Pawła Musiatewicza, który przez okres blisko 20 lat służby dbał o należyty stan techniczny przekazywanego zespołu pojazdów.

 

Po dokonaniu przekazania przeprowadzono szkolenie z obsługi i eksploatacji pojazdu dla kierowców Romana Potrapeluk oraz Wołodymyra Spyrydon.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Parczewie

Skip to content