Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu na tle samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Eliminacje Powiatowe OTWP

22 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Turniej zorganizowany był przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu parczewskiego,  Komendę Powiatową PSP w Parczewie oraz Nadleśnictwo Parczew. Turniej otworzył p. o.  Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie  st. bryg. mgr inż. Zbigniew Hawryluk, który powitał uczestników i życzył jak najlepszych wyników. W zmaganiach udział wzięło 28 uczestników ze szkół z naszego powiatu. Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 40 pytań dotyczących pożarniczego rzemiosła, pomocy przedmedycznej oraz historii pożarnictwa. Z każdej grupy wyłoniono uczestników, którzy najlepiej poradzili sobie z testem. W dalszej części musieli się wykazać znajomością, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz umiejętnością prawidłowego zareagowania w sytuacji zagrożenia. W wyniku finałowych rozgrywek wyłoniono zwycięzców:

 

I kategoria wiekowa

                  I miejsce:        Kacper Kozak – Szkoła Podstawowa w Dawidach

                  II miejsce:        Aleksander Bil  – Szkoła Podstawowa w Kodeńcu

                  III miejsce:       Antoni Mocior – Zespól Placówek Oświatowych w Podedwórzu

II kategoria wiekowa

                  I miejsce:        Lena Róża Chwedyna  – Szkoła Podstawowa w Przewłoce

                  II miejsce:        Igor Szypulski  – Szkoła Podstawowa w Przewłoce

                  III miejsce:       Igor Kwiatkowski  – Szkoła Podstawowa w Sosnowicy

III kategoria wiekowa

                  I miejsce:        Przemysław Kowalski – Liceum Ogólnokształcące w Parczewie

                  II miejsce:        Zuzanna Kalińska  – Liceum Ogólnokształcące w Parczewie

                  III miejsce:       Maciej Duda  – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Jabłoniu

 

W czasie trwania turnieju uczestnicy spotkali się z przedstawicielem Nadleśnictwa Parczew
na pogadance związanej z bezpiecznym i prawidłowym zachowaniem na terenach leśnych.  Następnie zwiedzili tutejszą komendę oraz zostały zaprezentowane pokazy sprzętu oraz działań jednostki. Spotkanie było okazją do zaprezentowania specyfiki służby strażaka oraz wszelkich działań mających wpływ na poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

Wszystkim uczestnikom turnieju przekazano materiały promocyjne a dla trzech najlepszych osób z każdej grupy wiekowej wręczono bony upominkowe do sklepu ze sprzętem elektronicznym. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Parczewie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie oraz Nadleśnictwo Parczew  a wręczali je: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Parczewie, Starosta Parczewski – Pan Janusz Hordejuk, Przewodniczący Rady Powiatu, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Parczewie Pan Janusz Zieliński,  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew Pan Piotr Pniak, przewodniczący jury turnieju starszy specjalista kpt Wojciech Denejko.  Zwycięzcy z każdej grupy wiekowej będą reprezentować nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich, które w tym roku odbędą się 25 kwietnia br.  w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie. Po oficjalnym zakończeniu  wszyscy uczestnicy i opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek.

 

Młodzieży szkolnej składamy gratulacje, zaś opiekunom podziękowania za trud przygotowania do turnieju. Laureatom życzymy sukcesu na szczeblu wojewódzkim.

Skip to content