Strażacy ochotnicy wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Parczewie pozują do pamiątkowego zdjęcia.

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

 

7 lutego 2024 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Strażacy Pożarnych. Druhowie i druhny biorący udział w szkoleniu pozyskiwali wiedzę teoretyczną wykorzystując przy tym platformę e-learningową KW PSP w Lublinie. Zdobytą wiedzę zweryfikowano 21 stycznia br. podczas  egzaminu teoretycznego. Każdy uczestnik szkolenia musiał również zaliczyć test w komorze dymowej w OSz KW PSP w Lublinie W kolejnych dniach szkolenia kandydaci na strażaka ratownika OSP rozpoczęli zajęcia praktyczne w tut. komendzie, gdzie poszerzyli wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: obsługi sprzętu pożarniczego, pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, prowadzenia działań gaśniczych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenia korespondencji radiowej, przyjęcia śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz działaniami związanymi z ratownictwem technicznym. Ostatniego dnia szkolenia czyli 7 lutego 2024 r. zorganizowano egzamin końcowy, który był podsumowaniem pracy wykonanej przez uczestników szkolenia.

Z pośród 34 słuchaczy którzy zgłosili się do szkolenia, wynik pozytywny egzaminu końcowego uzyskało 28 osób. Absolwenci szkolenia będą mogli brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wszystkim słuchaczom szkolenia serdecznie gratulujemy i zapraszamy na szkolenia kolejne szkolenia przewidziane dla strażaka ratownika OSP.

 

Skip to content