Trzy samochody strażackie ustawione na asfaltowym placu. W dalszym planie trawnik i wysokie drzewa.

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Kłodzie

9 września 2023 uroczystość przekazania pojazdu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Kłodzie rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w  Dębowej Kłodzie. Liturgię odprawił proboszcz parafii ks. Tomasz Kostecki. Bezpośrednio po Mszy na placu przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie miała miejsce uroczysta zbiórka.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Krzysztofa Filę, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu państwowego.

Pani Grażyna Lamczyk Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dębowej Kłodzie jak również  Wójt Gminy Dębowa Kłoda powitała przybyłych gości. Przedstawiono zarys historyczny jednostki OSP Dębowa Kłoda oraz krótką informację dotyczącą przekazywanego pojazdu pożarniczego.

Uroczystego wręczenia aktu przekazania oraz kluczyków do pojazdu pożarniczego dokonał nadbryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w asyście  Pani Moniki Pawłowskiej Poseł na Sejm RP oraz Pana Jerzego Szwaja – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Pana Rafała Dziekanowskiego Dyrektora Biura WFOŚiGW w Lublinie oraz Pani Grażyny Lamczyk Wójt Gminy Dębowa Kłoda.

Następnie ks. kan. Tomasz Kostecki oraz ks. Ireneusz Zieliński dokonali uroczystego poświęcenia pojazdu.

Uroczystość zwieńczyły przemowy oraz gratulacje zaproszonych gości jak również podziękowania ze strony druhów OSP i samorządowców z terenu gminy za dofinansowanie samochodu, który będzie dobrze służył miejscowej ludności.

Całość uroczystości uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Urzędu Miejskiego w Parczewie pod batutą Jacka Domańskiego, która na zakończenie przygrywała pododdziałowi w trakcie przemarszu przez całą miejscowość, aż do remizy.

 

W uroczystości udział wzięli:

 1. Pani Monika Pawłowska – Poseł na sejm RP
 2. nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 3. Pan Jerzy Szwaj – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego reprezentujący: Sentatora Grzegorza Biereckiego, Posła na Sejm RP Dariusza Stefaniuka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej WFSiGW w Lublinie Michała Wójcika.
 4. Pan Rafał Dziekanowski Dyrektor Biura WFOŚiGW w Lublinie reprezentujący Panią Agnieszkę Kruk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego WFSiGW w Lublinie
 5. Druh Janusz Hordejuk – Starosta Parczewski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Parczewie
 6. Pan Artur Jaszczuk – Wicestarosta Parczewski
 7. Druh Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego  jednocześnie  Wiceprezes  Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Parczewie 
 8. st. bryg. Leszek Szymański – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie
 9. insp. Krzysztof Kozyra – Komendant Powiatowy Policji w Parczewie
 10. ks. Kanonik – Tomasz Kostecki – Proboszcz Parafii w Dębowej Kłodzie
 11. ks. Ireneusz Zieliński – Proboszcz Parafii w Kodeńcu
 12. Pan Wiesław Łasocha – Komendant Posterunku Straży Leśnej  oraz Pan Szymon Kozak – Strażnik Leśny reprezentujący Pana Witolda Zakościelnego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew
 13. Pani Mieczysława Chęckiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Dębowa Kłoda wraz z Radnymi
 14. Przedstawiciele miejscowych placówek samorządowych, sponsorzy, druhowie i mieszkańcy z terenu całej gminy Dębowa Kłoda.

 

Skip to content