Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w FSUSR

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza  nabór wniosków na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Szczegóły, wykaz sprzętu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: FSUSR otwarty konkurs .

Skip to content