zdjęcie

Bezpieczne ferie

24 stycznia 2019

zdjęcie
zdjęcie

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne ferie 2019″ . W trakcie prowadzonej kampanii podczas spotkań oraz pogadanek przekazywane są zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, prawidłowego zachowania w przypadku załamania się lodu, alarmowania służb ratunkowych podczas zagrożenia itp. Dodatkowo tak jak w ubiegłym roku istnieje możliwość pomocy przez strażaków w KP PSP w Parczewie  przy organizacji i przygotowaniu bezpiecznych miejsc przeznaczonych do zimowych zabaw na lodzie. Akcja dedykowana jest dla szkół i przedszkoli w związku z powyższym proszę o przekazanie informacji do szkół na terenie podległych  gmin.

            Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków niezbędne są odpowiednie warunki atmosferyczna (utrzymująca się przez kilka dni temperatura  poniżej -5C°), następnie należy  przygotować teren pod wylanie lodowiska:

 

  1. uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu możliwości na wykorzystanie go na lodowisko;
  2. usunąć kamienie, szkło i inne zanieczyszczenia;
  3. zabezpieczyć teren, tak aby woda nie wylewała się poza obwałowanie;
  4. uzgodnić z zarządcą wodociągów ewentualny pobór wody w przypadku korzystania z hydrantów przy przygotowaniu lodowiska.

Następnie należy przesłać do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie pisemną prośbę o pomoc w wylaniu lodowiska na numer faxu 833551969 lub mailem na adres kp_parczew@straz.lublin.pl

Skip to content