Bezpieczne ferie

24 stycznia br. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie w ramach programu „Bezpieczne ferie” oraz ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” przeprowadzili pogadankę dla dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych podczas ferii zimowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębowej Kłodzie. Tematem pogadanki były zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, prawidłowego zachowania w przypadku załamania się lodu, alarmowania służb ratunkowych podczas zagrożenia. Zostały, także przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach wraz z możliwością praktycznego ćwiczenia na fantomie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Skip to content