Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chmielowie

W piątek 26 sierpnia br. przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chmielowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Jacka Nazaruka Dziekana Dekanatu Parczewskiego oraz ks. Sławomira Matejuka Kapelana Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Parczewie.

 

Po poświęceniu i uroczystym przekazaniu samochodu, głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego nabytku i podziękowali za wspólną pracę, za poświęcenie, zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek.

 

Swoją obecnością uroczystość uświetnili między innymi:

Pan Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujący zarazem Pana Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu MSWiA

Pani Małgorzata Bogusz – Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej podlaskiej reprezentująca zarazem Pana Lecha Sprawkę Wojewodę Lubelskiego

Pan Jerzy Szwaj – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie

Pan Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie

Pan Janusz Hordejuk –  Starosta Parczewski

Pani Aneta Szewczyk – Radna Powiatu Parczewskiego

Pan Janusz Sawiuk – Radny Powiatu Parczewskiego

st.bryg. Leszek Szymański – Komendant Powiatowy PSP w Parczewie

kom. Mariusz Kawalerski – I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie

st.bryg. Zbigniew Hawryluk – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie

st.kpt. Wojciech Łukaszuk – st. specjalista KW PSP w Warszawie

Pan Witold Zakościelny Nadleśniczy Nadleśnictwa Parczew

Pani Grażyna Lamczyk – Wójt Gminy Dębowa Kłoda, wraz z władzami i radnymi gminy Dębowa Kłoda

 

Nowy samochód strażaków OSP Chmielów zbudowany został na podwoziu VOLVO FLD3C, a zabudowę wykonała firma BOCAR. Samochód posiada zbiornik wody oraz środka pianotwórczego odpowiednio 4200 litrów / 430 litrów, bardzo wydajną dwuzakresowa pompę o wydajności 2900 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar lub 377 dm3/min na wysokim ciśnieniu. Podwozie zapewnia napęd 4×4, więc może być wykorzystywany w trudnych warunkach terenowych, zabudowa pozwala na zabranie 6-osobowej załogi. Auto wyposażono m.in. w maszt oświetleniowy, wyciągarkę, zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego, 4 aparaty powietrzne, agregat prądotwórczy i oddymiający oraz pilarki do drewna i piły do betonu i stali.

 

Łączny koszt  samochodu ratowniczo-gaśniczego to 906 756,00 zł a pojazd zakupiono ze środków pochodzących z dotacji:

  • Komendanta Głównego – zadanie pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. – 48 000,00 zł.
  • Ze środków finansowych przekazanych z firm ubezpieczeniowych – 352 000,00 zł.
  • Urzędu Gminy Dębowa Kłoda – 506 756,00 zł.

 

Opracowanie: KP PSP Parczew

Zdjęcia st. kpt. Krzysztof Fila

Skip to content