Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia i komisji egzaminacyjnej. W tle budynek Państwowej Straży Pożarnych w Parczewie

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

W dniu dzisiejszym zakończyło się szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Celem tego szkolenia jest przygotowanie strażaków-kierowców OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu,  obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

 

Kurs rozpoczął się  9 kwietnia br., podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych strażacy  nabywali wiedzę na temat obsługi i konserwacji posiadanego sprzętu ratowniczego oraz wszelkiego rodzaju pomp. Duże zainteresowanie, frekwencja oraz zdyscyplinowanie słuchaczy w efekcie  pozwoliło ukończyć egzamin 25 strażakom. Kadrę dydaktyczną stanowili strażacy tut. komendy i jednostki ratowniczo-gaśniczej. Zaświadczenia o ukończeniu kursu dla słuchaczy wręczył pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie mł. bryg. Krzysztof Fila.

Skip to content