Szkolenia OSP

Zasady udziału członków OSP w działaniach ratowniczych !

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie informuje, iż druhowie OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych muszą spełniać wymagania wynikające z art. 19 ust. 1b ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

     Zapisy cytowanej powyżej ustawy jednoznacznie mówią, że bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze.

Planowane terminy szkoleń

W oparciu o “Plan Pracy Dydaktycznej na 2021 r.” zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie kursy OSP zostaną zorganizowane w następujących terminach:

 • szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP: 01.02 – 16.04.2021,
 • szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP): 07.09 – 10.09.2021,
 • szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP: 05.10 – 08.10.2021,
 • szkolenie naczelników OSP: 19.11 – 29.11.2021.

Druki szkoleniowe

 • Karta skierowania na szkolenie OSP – do uzupełnienia (pobierz)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – należy wpisać nazwę szkolenia w wykropkowane miejsce (pobierz)
 • Plan pracy dydaktycznej na 2020 r. (pobierz)
Warunki przyjęcia na szkolenia:

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierujących działanie ratowniczym dla członków OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku;
 • wiek – nie przekroczone 65 lat;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 • wiek – nie przekroczone 65 lat;
 • prawo jazdy co najmniej kat. B;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Szkolenie naczelników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie naczelników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 • wiek – nie przekroczone 65 lat;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie
  z programem szkolenia z 2006 roku.

Szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 • wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat;
 • obowiązkowa przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej z członkostwem czynnym;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań.

– Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP 2015

– Program szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 2015

– Program szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP 2015

– Program szkolenia naczelników OSP 2015

–  Program szkolenia komendantów gminnych ZOSP RP 2015

Skip to content