Materiały i komunikaty

Baza wiedzy Komendy Głównej PSP do wykorzystania podczas szkoleń i ćwiczeń w jednostkach

https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Baza_wiedzy/

Standard wyposażenia średniego samochodu gaśniczego dal jednostki włączonej do ksrg oraz poza ksrg. Opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Jednostki OSP

http://kppsp.parczew.pl/wp-content/uploads/2019/10/OPZ-ubrania-i-samochody-gaśnicze.pdf

Skip to content