Przemowa Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Zenona Pisiewicza. W tle ustawiono przekazywany sprzęt.

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania zestawów pilarza oraz przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. Lubelskiego w KM PSP w Zamościu

5 kwietnia 2024 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka  okazji przekazania dla 82 jednostek OSP z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego 74 zestawów pilarza i 10 przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym za łączną kwotę 717 765,48 zł.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

 

W uroczystości udział wzięli:

– Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Różyński,

– w imieniu Krzysztofa Komorskiego Wojewody Lubelskiego Pan Dariusz Działo Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

– w imieniu Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Gałaszkiewicz oraz Pan Ryszard Szczygieł Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego,

– władze samorządowe z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego,

– przedstawiciele jednostek OSP z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

 

Przekazania dokonał Pan Krzysztof Gałaszkiewicz wspólnie z Panem Ryszardem Szczygłem w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenona Pisiewicza.

 

W skład każdego zestawu pilarza wchodzą następujące elementy:
– pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym,
– hełm ochronny głowy z osłoną twarzy i nauszniki przeciwhałasowe
– skórzane rękawice ochronne
– nogawki ochronne
– zestaw klinów do obalania drzewa
– siekiera rozłupująca.

Koszt jednostkowy zestawu pilarza to 2 244,32 zł.

 

W skład każdego zestawu przyczepy z wyposażeniem logistycznym wchodzą następujące elementy:
– namiot pneumatyczny ratowniczy – 1 szt.;
– agregat prądotwórczy – 1 szt.;
– nagrzewnica olejowa powietrza – 1 szt.;
– łóżko polowe – 10 szt.;
– stół polowy – 1 szt.;
– krzesło polowe składane – 10 szt.;
– przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.;
– przedłużacz elektryczny – 1 szt.;
– rozdzielacz elektryczny – 1 szt.;
– czujnik tlenku węgla – 1 szt.;
– czujnik dymu – 1 szt.;
– gaśnica proszkowa – 1 szt.
– przyczepa lekka dwuosiowa – 1 szt.

Koszt jednostkowy przyczepy z wyposażeniem logistycznym to 55 168,58 zł.

 

W powiecie parczewskim zestawy pilarza otrzymały jednostki OSP: Dębowa Kłoda, Paszenki, Jasionka, Sosnowica, natomiast przyczepa z wyposażeniem logistycznym trafiła do OSP Milanów.

Tekst: KW PSP Lublin
Zdjęcia: KW PSP Lublin oraz OSP Milanów

Skip to content