Tłumacz języka migowego

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r . o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 1062) oraz ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1824), umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

piktogram tłumacza migowego
Skip to content