Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Informujemy, iż jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich mogą wziąć udział w otwartym konkursie, który organizowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację na realizację zadania ...

Skip to content