Już wkrótce szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Powiatowa PSP w Parczewie planuje przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się do przedstawicieli macierzystych jednostek OSP. Termin dostarczania skierowań: 8 grudnia 2022 r. (czwartek) do godziny 10:00 Poniżej przedstawiamy orientacyjny plan przebiegu szkolenia:

 

17 grudnia 2022 r. godzina 8:30–  spotkanie organizacyjne – w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Parczewie

19 grudnia 2022 r.  – zajęcia nie objęte e-learningiem w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Parczewie

od 19 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r. e-learning na platformie KW PSP Lublin realizowany we własnym zakresie i w dowolnym czasie

9 stycznia 2023 r. –  egzamin z części teoretycznej szkolenia      

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu części teoretycznej zajęcia praktyczne z aparatami ODO 

10 lub 11 lub 12 stycznia 2023 r.  ćwiczenia w komorze dymowej w Ośrodku szkolenia  KW PSP w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 8, 20-234 Lublin. Zajęcia realizowane w grupach max. 15 osobowych.

13 stycznia 2023 r.  termin poprawkowy komory dymowej

Od 16 –20, 23-25 stycznia 2023 r.  – zajęcia praktyczne realizowane w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Parczewie

27 stycznia 2023 r.   – egzamin praktyczny, zakończenie kursu

Skip to content