Ćwiczenia KSRG z zakresu usuwania skutków powodzi oraz przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu

12 czerwca 2019 roku na kanale Wieprz – Krzna w miejscowości Sosnowica odbyły się ćwiczenia mające na celu sprawdzenie stopnia przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do usuwania skutków powodzi oraz przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu. W ćwiczenia wzięły udział siły i środki  PSP z  powiatów: parczewskiego, radzyńskiego, bialskiego, pluton ratowniczy OSP Parczew, a także przedstawiciele Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Działania zastępów JOP miały na celu: umacnianie podstawy wału i likwidacji przecieków od strony odwodnej wału za pomocą geowłókniny i worków z piaskiem, podwyższanie korony wału za pomocą worków z piaskiem metodą: „kolejno pieszo” oraz metodą „łańcucha ludzkiego”, wypompowywanie wody z podtopionych posesji przy pomocy motopomp pływających i szlamowych, patrolowanie zagrożonych terenów. W trakcie ćwiczeń realizowano także założenia z zakresu działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego polegającego na ograniczeniu i neutralizacji strefy plamy oleju napędowego na cieku wodnym oraz założenia z ratownictwa medycznego.

Skip to content