Bezpieczne wakacje na obozie harcerskim

4 lipca 2018

W ramach kampanii  „Bezpieczne wakacje” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo” strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Parczewie  przeprowadzili z uczestnikami obozu harcerskiego nad jez. Czarnym spotkanie dotyczące zasad bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku. Podczas spotkania rozpoznano teren obozu oraz sprawdzono sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa jaki winien obowiązywać na obozie, sprawdzono warunki i organizacje ewakuacji z terenu obozu ponadto przekazano informację o nadaniu kanału KSH B 094 oraz poinstruowano harcerzy o zasadach prowadzenia korespondencji radiowej. Szczególny nacisk położono na kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Omówiono metody postępowania na wypadek zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie obozu, także w kontekście burz i silnego wiatru – zjawisk szczególnie niebezpiecznych dla uczestników, którzy korzystają z aktywnego wypoczynku pod namiotami w terenie leśnym. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz wszelkich działań mających wpływ na poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa. Przekazano harcerzom gadżety odblaskowe oraz instrukcję przeciwpożarową z numerami alarmowymi. W celu sprawdzenia poprawnej łączności telefonicznej połączono się z numerem alarmowym stanowiska kierowania KP PSP 
w Parczewie oraz poinstruowano jakie informacje należy przekazać w razie wystąpienia zagrożenia. Statystyki wskazują, iż coraz częściej młodzi ludzie jako pierwsi informują służby ratownicze o wystąpieniu zagrożenia. Szkolenia realizowane przez strażaków w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” są istotnym elementem budowy systemu bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie.

mł. asp. Wojciech Denejko

 

Skip to content