zdjęcie

90 lecie OSP Jabłoń

26 września 2016

90 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu

10 września 2016 roku odbył się Jubileusz 90- lecia OSP w Jabłoniu. Było to podniosłe wydarzenie nie tylko dla strażaków, ale również dla całej społeczności Jabłonia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w kościele w Jabłoniu w intencji strażaków, koncelebrowaną przez proboszcza parafii Jabłoń ks. Robert Mączka. Oprawę uroczystej mszy św. stworzyła Orkiestra Dęta OSP z Ostrowa Lubelskiego. Następnie po mszy św. strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali w uroczystej defiladzie, na plac przed strażnicą OSP w Jabłoniu, gdzie miały odbyć się główne uroczystości jubileuszowe. Oficjalną część tego szczególnego wydarzenia rozpoczęło odegranie przez orkiestrę hymnu narodowego i wciągnięcie na maszt flagi państwowej. Prezes OSP w Jabłoniu druh Mirosław Kusiuk powitał przybyłych gości, wśród których byli: Dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie a zarazem przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Radosław Dudziński, Komendant Powiatowy PSP w Parczewie Leszek Szymański, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Lublinie Wiesław Nowak, Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko, Proboszcz Parafii Świętego Tomasza Biskupa z Villanowy w Jabłoniu ks. Robert Mączka, ks. Prefekt Karol Nasiłkowski, Komendant Gminny OSP Andrzej Dzyr, Przewodnicząca Rady Gminy w Jabłoniu Agnieszka Kuniszyk, Sekretarz Gminy jabłoń Piotr Denejko, Dyrektor GOK w Jabłoniu Katarzyna Matczuk, radni gminy Jabłoń: Magdalena Kamola oraz Tomasz Matczuk.

Dowódcą ceremoniału był młodszy aspirant PSP w Parczewie Wojciech Denejko.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć druhów, którzy odeszli na „wieczną wartę”.

Historię jednostki i jej dotychczasowe zasługi przypomniał druh Andrzej Gomółka, odczytując najistotniejsze fragmenty Kroniki OSP w Jabłoniu.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości jubileuszowych było uhonorowanie zasłużonych druhów OSP w Jabłoniu. Wyróżnieni za zasługi dla pożarnictwa otrzymali kolejno; Złoty medal, Srebrny medal, Brązowy medal. Wręczona została również odznaka Strażaka Wzorowego a także odznaki za wysługę lat w OSP za 70 lat, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 oraz 5 lat służby.

Kolejnym równie ważnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek druhom w uznaniu za długoletnią ofiarną służbę dla społeczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w ratowaniu mienia i życia ludzkiego.

Następnie miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości oraz złożenie podziękowań przez Prezesa OSP w Jabłoniu druha Mirosława Kusiuk dla wszystkich druhów za bezinteresowną służbę a przyjaciołom i sympatykom OSP za życzliwość i wsparcie.

Część oficjalną wieńczył meldunek końcowy dowódcy uroczystości  i krótki występ Orkiestry Dętej OSP z Ostrowa Lubelskiego. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości jubileuszowych zostali zaproszeni na uroczysty obiad i biesiadę strażacką przygotowaną przez gospodarzy w strażnicy OSP w Jabłoniu.

Krzysztof Fila

 

Galeria

Skip to content