Dni otwarte w zespole szkół w Jabłoniu

W dniu 21 marca br. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie st. bryg. Zbigniew Hawryluk wraz z mł. asp Andrzejem Koperczukiem wzięli udział w dniu otwartym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. W ramach spotkania wystawiono stanowisko z tutejszej Komendy Powiatowej PSP, na którym prezentowano specyfikę służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz wszelkich działań mających wpływ na poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa. W trakcie pogadanki, omówiono tematykę bezpieczeństwa podczas pobytu oraz zajęć w szkole, zwrócono uwagę na zagrożenia związane z występowaniem czadu, zapoznano zgromadzonych z zasadami właściwego postępowania w przypadku powstania zdarzenia (pożar lub inne). Zaprezentowano środki ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzęt zabezpieczający przed czynnikami niebezpiecznymi w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Głównym celem spotkania było przedstawienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach, wraz  z możliwością praktycznego ćwiczenia na fantomie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zapoznano młodzież z obsługą defibrylatora AED, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych i wykazywali duże zainteresowanie tematem prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Skip to content