zdjęcie

„ZGAŚ RYZYKO”

8 lutego 2016

„Zgaś Ryzyko” – program ograniczenia liczby ofiar pożarów

W dniu 28 stycznia w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie, odbyła się konferencja prasowa w ramach ogólnopolskiej akcji „Zgaś ryzyko”, której nadrzędnym celem jest zmniejszenie ilości pożarów w budynkach mieszkalnych oraz zmniejszenie ilości osób poszkodowanych w tego rodzaju zdarzeniach.

W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Do tej liczby należy dodać rocznie 300-400 zgonów w wyniku zatruć tlenkiem węgla. Według danych statystycznych, ponad 80% wszystkich przypadków śmiertelnych – ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się najbezpieczniej. Ponadto najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej. Starszy brygadier Bernard Lipko Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie przedstawił sytuację pożarową w powiecie parczewskim. Wskazał na potrzebę podjęcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń, gdyż pożary oraz zatrucia tlenkiem węgla, obok naturalnych klęsk żywiołowych, stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywających w budynkachMłodszy brygadier Leszek Szymański podkreślił, że zmniejszenie tego typu zagrożeń stanowi bardzo trudne wyzwanie, gdyż budynki mieszkalne pozostają praktycznie poza nadzorem administracyjno-kontrolnym służb. Dlatego też jedyną formą oddziaływania na świadomość właścicieli budynków mieszkalnych jest szeroko rozumiana profilaktyka, w co dobrze wpisuje się organizacja takich konferencji. Podczas spotkania z dziennikarzami podkreślano potrzebę nadania bezpieczeństwu pożarowemu w Polsce, najwyższej rangi społecznej oraz spowodowania, aby stało się ono przedmiotem powszechnej troski.

Przypomnijmy tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest gazem silnie trującym bezbarwnym i bezwonnym, którego obecności zmysły ludzkie nie są w stanie wykryć. Gaz ten powstaje w wyniku niepełnego spalania (niedobór tlenu) różnych materiałów w tym różnego rodzaju paliwa spalanego w urządzeniach ogrzewczych. Tlenek węgla dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi, w dużych stężeniach może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów, w konsekwencji nawet zgon.

Najprostszym sposobem zabezpieczenia naszych domów jest zainstalowanie detektora tlenku węgla, bądź autonomicznej czujki pożarowej. Urządzenia w bardzo krótkim czasie, są w stanie wykryć zagrożenie, a głośny sygnał akustyczny pozwoli na podjęcie właściwych działań (czynności gaśniczych lub opuszczenie zagrożonego pomieszczenia). Urządzenia takie można nabyć w sklepach już od kilkudziesięciu złotych, a ich konserwacja wiąże się jedynie z wymianą baterii. W ramach akcji „Zgaś ryzyko” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie włączając się w program pozyskała od firmy: Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Finansowe – Filipiak Sławomir z Parczewa 10 detektorów tlenku węgla, które to zostały przekazane min. instytucji charytatywnej Caritas oraz gminnym placówkom pomocy społecznej z terenu powiatu parczewskiego z prośbą o przekazanie najbardziej potrzebującym.

W trakcie konferencji przybliżono także obowiązki właścicieli i zarządców obiektów dotyczących bezpiecznego użytkowania instalacji grzewczych. Przypomnijmy… instalacje elektryczne należy poddawać okresowym przeglądom nie rzadziej niż raz na 5 lat, instalacje wentylacyjne i dymowe nie rzadziej niż raz na rok. Czynności powinny przeprowadzać osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Dodatkowo z przewodów dymowych należy usuwać zanieczyszczenia, w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym lub ciekłym raz na 3 miesiące od palenisk opalanych paliwem gazowym raz na 6-cy. Jednocześnie, w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usuwanie zanieczyszczeń nie muszą wykonywać osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Takie czynności można wykonać we własnym zakresie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad bhp.

Ponadto przypominamy o elementarnych zasadach bezpieczeństwa takich jak:

–   zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza (absolutny zakaz zasłaniania kratek wentylacyjnych), warto jest stosować nawiewniki okienne,

–   zachowanie stosownych odległości przy składowaniu materiałów palnych (opał, ubrania, papier) w pobliżu pieca c.o.,

–   zapewnienie okresowych przeglądów urządzeń grzewczych,

–   przy przechowywaniu materiałów palnych należy zachować odległości min. 1m od urządzeń i instalacji nagrzewających się do temperatury przetaczającej ponad 100 °C. Urządzeń grzewcze należy ustawiać na podłożu niepalnym z zachowaniem odległości od mebli, firanek itp.

 

Galeria

zdjęcie
Skip to content