Zdjęcie wspólne przedstawiające słuchaczy kursu oraz komisję egzaminacyjną. Zdjęcie zrobione przed garażami Komendy Powiatowej PSP w Parczewie

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników

W okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie przeprowadzone zostało szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Strażacy Pożarnych. Strażacy biorący udział w szkoleniu pozyskiwali wiedzę teoretyczną podczas zajęć e-learningowych, następnie przeprowadzony został egzamin teoretyczny. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu strażacy rozpoczęli zajęcia praktyczne w tut. komendzie, gdzie pozyskiwali wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu obsługi sprzętu pożarniczego, pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, prowadzenia działań gaśniczych, udzielania pomocy medycznej, przyjęcia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i ratownictwa technicznego. Każdy strażak musiał również zaliczyć test w komorze dymowej. Ostatniego dnia odbył się egzamin, który był podsumowaniem pracy wykonanej przez uczestników szkolenia.

 

Szkolenie rozpoczęło 40 strażaków a  ukończyło 32 z wynikiem pozytywnym, dzięki czemu będą mogli brać czynny udział w działaniach ratowniczych. Wszystkim słuchaczom szkolenia serdecznie gratulujemy i zapraszamy na szkolenia specjalistyczne.

Skip to content