Strażacy stoją w dwuszeregu i patrzą na flagę podnoszoną na masz przez poczet flagowy, za nimi szary budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

Parczewscy Strażacy uczcili dzień niepodległości

W dniu 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Data 11 listopada nawiązuje do terminu zakończenia I wojny światowej w 1918 roku i odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów. To właśnie 11 listopada podpisano rozejm w Compiègne, który ostatecznie potwierdził klęskę Niemiec w wojnie, do Polski zaś w tym czasie powrócił Józef Piłsudski, któremu Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim.

 

Flaga, jeden z symboli narodowych obok hymnu i godła, to prostokątny płat tkaniny o barwach białej i czerwonej w formie dwóch prostokątnych pasów. Są one odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Po raz pierwszy polskie barwy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. [źródło Wikipedia]

 

Hymn polski nazywany Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech – został napisane przez Józefa Wybickiego. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura) pozostaje nieznany. Początkowo sądzono, że melodię tę skomponował książę Michał Kleofas Ogiński (twórca poloneza – Pożegnanie ojczyzny), potem materiały archiwalne temu zaprzeczyły i do dziś najczęściej autorzy śpiewników i prac naukowych podają określenie „melodia ludowa”. Od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. [źródło Wikipedia]

 

Strażacy z tutejszej komendy również uczcili pamięć tych wydarzeń. O godzinie 8:00 podczas zmiany służby uroczyście została podniesiona flaga państwowa a strażacy odśpiewali hymn państwowy. Poczet sztandarowy tutejszej komendy wziął udział również w obchodach organizowanych przez władze Gminy Parczew i powiatu parczewskiego a kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudzkiego oraz Pomnikiem Niepodległości złożył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie st. bryg. Zbigniew Hawryluk.

Skip to content