Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe

29 kwietnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega pożarom. Turniej zorganizowany był przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu parczewskiego oraz Komendę Powiatową PSP w Parczewie. W zmaganiach udział wzięło 37 uczestników ze szkół z naszego powiatu. Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 41 pytań dotyczących pożarniczego rzemiosła, pomocy przedmedycznej oraz historii pożarnictwa. Z każdej grupy wyłoniono po 3 uczestników, którzy najlepiej poradzili sobie z testem. W dalszej części musieli się wykazać znajomością, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz umiejętnością prawidłowego zareagowania w sytuacji zagrożenia. W wyniku finałowych rozgrywek wyłoniono zwycięzców:

 

I kategoria wiekowa

                  I miejsce:        Dawid Łobejko – Szkoła Podstawowa w Dawidach

                  II miejsce:        Mateusz Wieczorek  – Szkoła Podstawowa w Kodeńcu

                  III miejsce:       Magdalena Kowalczuk  – Szkoła Podstawowa w Kodeńcu

II kategoria wiekowa

                  I miejsce:        Patryk Sokół– Szkoła  Podstawowa  w Juliopolu

                  II miejsce:        Kacper Drzewiczak  – Szkoła Podstawowa w Kodeńcu

                  III miejsce:       Bartłomiej Kowalczuk —  Szkoła Podstawowa w Kodeńcu

III kategoria wiekowa

                  I miejsce:        Paweł Wasilewski  – ZSCKR w Jabłoniu

                  II miejsce:        Damian Mazur  – Liceum ogólnokształcące w Parczewie

                  III miejsce:       Piotr Radowiecki – Liceum ogólnokształcące w Parczewie

 

W czasie trwania turnieju uczestnicy spotkali się z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Parczewie na pogadance związanej z bezpieczeństwem podczas prac w gospodarstwie rolnym.  Następnie zwiedzili tutejszą komendę oraz zostały zaprezentowane pokazy sprzętu oraz działań jednostki. Spotkanie było okazją do zaprezentowania specyfiki służby strażaka oraz wszelkich działań mających wpływ na poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

Wszystkim uczestnikom turnieju przekazano gadżety i maskotki, a dla trzech najlepszych osób z każdej grupy wiekowej wręczono bezprzewodowe słuchawki i smartwatche. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Parczewie, a wręczali je: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Parczewie, Starosta Parczewski – Pan Janusz Hordejuk, Komendant Powiatowy PSP w Parczewie st. bryg. mgr inż. Leszek Szymański. Zwycięzcy z każdej grupy wiekowej będą reprezentować nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich, które w tym roku odbędą się  w czerwcu w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie. Po oficjalnym zakończeniu  przez Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie wszyscy uczestnicy i opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek.

 

Młodzieży szkolnej składamy gratulacje, zaś opiekunom podziękowania za trud przygotowania do turnieju. Laureatom życzymy sukcesu na szczeblu wojewódzkim.

Skip to content