Monitoring pożarowy

Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objętych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza, jest obowiązany połączyć te urządzenia z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowe wymagania dotyczące monitoringu pożarowego określa dokument będący załącznikiem.

Skip to content