Już wkrótce szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Powiatowa PSP w Parczewie planuje przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się do przedstawicieli macierzystych jednostek OSP. Termin dostarczania skierowań: 21.12.2023 r. Poniżej przedstawiamy orientacyjny plan przebiegu szkolenia:

 

  • 4 stycznia 2024 r. godzina 13:00- 15:30 –  Instruktaż ogólny BHP- w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Parczewie;
  • 4 – 7 stycznia 2024 r.  – Instruktaż stanowiskowy prowadzi naczelnik OSP z jednostki, która skierowała słuchacza na szkolenie;
  • od 7 stycznia 2024 r. do 21 stycznia 2024 r. – e-learning na platformie KW PSP Lublin realizowany we własnym zakresie i w dowolnym czasie;
  • 21 stycznia 2024 r. – egzamin z części teoretycznej szkolenia oraz zajęcia praktyczne z aparatami ODO;
  • 22 lub 23 stycznia 2024 r. – ćwiczenia w komorze dymowej w Ośrodku szkolenia  KW PSP w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 8, 20-234 Lublin. Zajęcia realizowane w grupach max. 15 osobowych;
  • 26 stycznia 2024 – termin poprawkowy komory dymowej ;
  • Od 29 stycznia 2024  – 6 lutego 2024 r.  – zajęcia praktyczne realizowane w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Parczewie;
  • 7 lutego 2024 r.   egzamin praktyczny, zakończenie kursu.
Skip to content