Kilkudziesięciu strażaków stoi w dwuszeregu na placu Komendy Powiatowej PSP w Parczewie. Za nimi ustawione są pojazdy pożarnicze.

Ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego „Makoszka 2023”

W dniu 20 października  br. odbyły się ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb współdziałających powiatu parczewskiego. W ćwiczeniach wzięło udział 11 jednostek OSP KSRG oraz pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie a także Policja, Pogotowie Ratunkowe i Pracownicy Nadleśnictwa Parczew. Celem przewodnim ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz służb współpracujących w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych podczas zdarzenia masowego w komunikacji drogowej  z elementami ratownictwa technicznego i medycznego.

Ćwiczenia rozpoczęły się zbiórką na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Parczewie. Po złożeniu meldunku przez kierownika ćwiczeń mł. bryg Krzysztofa Filę Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie st. bryg Zbigniewowi Hawrylukowi ćwiczący zostali zapoznani założeniami do ćwiczeń oraz podzieleni na grupy ćwiczebne.

Główny epizod ćwiczeń odbył się na dojeździe pożarowym nr 3 na terenie leśnictw: Gościniec, Makoszka, Laski administrowanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Parczew. W trakcie trwania epizodu ratownicy doskonalili umiejętności w zakresie ratownictwa technicznego (drogowego) i medycznego podczas zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych (tzw. zdarzeń o charakterze masowym).

Dwóch strażaków stojących na przeciwko siebie salutują. w oddali strażacy ochotnicy ustawieni w dwuszeregu. Za nimi pojazdy pożarnicze.
Samochód pożarniczy ustawiony przy wrakach dwóch pojazdów osobowych. Strażacy rozstawiają parawan.
Strażacy na projektorze oglądają prezentację multimedialną.
Strażacy na projektorze oglądają prezentację multimedialną. Prezentację omawia kobieta w czarnym ubraniu.
Grupa ludzi stoi w szeregu. Strażak mówi do mikrofonu. W tle dwa samochody osobowe i pojazdy pożarnicze.

Drugi epizod stanowił wykład na temat budowy instalacji fotowoltaicznych, jej obsługi oraz zagrożeń płynących z użytkowania oraz zagrożeń porażenia prądem podczas pożarów i działań gaśniczych realizowany przez firmę SYNTEZA Odnawialne Źródła Energii, gdzie przedstawiony został również  pokaz działania oraz możliwości wystąpienia zwarć w instalacjach fotowoltaicznych. W trakcie tego Epizodu odbyła się również prezentacja wyposażenia i możliwości taktycznych mobilnej bazy sprzętu medycznego znajdującej się na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

W podsumowaniu i omówieniu przebiegu ćwiczeń udział wzięli:

  • Starosta Parczewski – Pan Janusz Hordejuk
  • Komendant Powiatowy Policji w Parczewie – inspektor Krzysztof Kozyra
  • Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie – Pan Andrzej Hordejuk
  • Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew – Pan Piotr Pniak
  • Przedstawiciele Firmy SYNTEZA OZE: Pani Jagoda Agnieszka  Kręblasz, Pani Joanna Jarawka oraz Pan Aleksander Styczyński.

 

Serdeczne podziękowania:

  • za pomoc w organizacji ćwiczeń oraz wkład merytoryczny składamy firmie SYNTEZA Odnawialne Źródła Energii, Nadleśnictwu Parczew oraz Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie,
  • za udział wszystkim ćwiczącym jednostkom oraz służbom.

Tekst i zdjęcia: KP PSP w Parczewie.

Skip to content