zdjęcie

110 lecie OSP Milanów

20 września 2016

110 lecie OSP Milanów

18 września 2016 r. miał miejsce jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanowie w powiecie parczewskim, który był doskonałą okazją do wspomnień i refleksji, a także wręczenia zasłużonym strażakom odznaczeń za szczególne zasługi.

Swoją obecnością na uroczystości  zaszczycili między innymi:

– przedstawiciel komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie – bryg. Zenon Pisiewicz,

– wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie dh Tadeusz Sławecki,

– kapelan diecezjalny strażaków – ks. kan. Andrzej Biernat,

– p.o. komendant powiatowy PSP w Parczewie mł. bryg. Leszek Szymański,

– dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej –  Bożena Krzyżanowska

– kapelan powiatowy strażaków – ks. Jan Orłowski,

– wójt gminy Milanów a zarazem prezes zarządu gminnego ZOSP RP – Paweł Krępski,

– przewodniczący Rady Gminy Milanów – Jerzy Melnik

– proboszcz parafii Milanów – ks. Sławomir Matejek,

Na uroczystości nie mogło zabraknąć także pocztów sztandarowych OSP Gęsi, Koczerg, Kopiny, Rudna, a nawet poczet zaprzyjaźnionej straży pożarnej Kaba z Węgier wraz z delegacją.

Obchody rozpoczęły się zbiórką orkiestry, pododdziału i pocztów sztandarowych wraz z zaproszonymi gośćmi przed budynkiem OSP Milanów, gdzie złożono okolicznościową wiązankę kwiatów przy tablicy pamiątkowej. Następnie odbył się przemarsz na Msze Św. w intencji strażaków celebrowaną przez kapelanów strażaków oraz proboszcza parafii Milanów. Bezpośrednio po mszy, wszyscy zgromadzeni udali się na plac przy GOK, gdzie nastąpiła część oficjalna jubileuszowego spotkania. Apel rozpoczął się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Krzysztofa Klajdę  p.o. komendantowi powiatowemu PSP w Parczewie mł. bryg. Leszkowi Szymańskiemu oraz wzniosłym powitaniem gości przez wójta gminy Milanów Pawła Krępskiego. Następnie po krótkim przedstawieniu studziesięcioletniej historii milanowskiej straży, a także uczczeniu symboliczną minutą ciszy zmarłych druhów OSP Milanów nastąpiła szczególna i wyczekiwana część uroczystości, a mianowicie wręczenie medali resortowych zasłużonym członkom OSP Milanów. Poszczególni członkowie OSP zostali wyróżnieni odpowiednio Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, Złotym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa a także odznaką Strażaka Wzorowego. Zostały również nadane wyższe stopnie funkcyjne oraz wręczone odznaczenia za wysługę lat. Koniec części oficjalnej stanowiły  podziękowania sponsorom wspierającym jednostkę, a także odczytanie listów gratulacyjnych z okazji rocznicy powstania OSP w Milanowie.

Rozpoczęta przed 110-cioma laty działalność jednostki OSP służyła i nadal służy nie tylko mieszkańcom miejscowości i gminy Milanów, ale także mieszkańcom powiatu i województwa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Milanowie była od zawsze bardzo prężną organizacją, zaangażowaną w niesienie pomocy nie tylko w sytuacji klęski pożaru, ale też powodzi, huraganu, a teraz realizująca pełne spektrum ratownictwa krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym: techniczne i chemiczno-ekologiczne.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Fila

Zdjęcia: dh Jacek Pogorzelec

Krzysztof Fila

 

Galeria

Skip to content