Zakończenie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP z powiatu parczewskiego

W okresie od 11  do 19 lutego 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego wg programu z 2006 r. dla strażaków ratowników Ochotniczych Strażacy Pożarnych z terenu powiatu parczewskiego. Szkolenie dedykowane było dla druhów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP wg programu z 2006 r. stanowiło uzupełnienie zdobytej uprzednio wiedzy.  Celem szkolenia  było przygotowanie uczestników do realizacji zadań ratowniczych po wypadkach komunikacyjnych. Druhowie  w ramach szkolenia doskonalili umiejętności stabilizacji pojazdów oraz użycia narzędzi hydraulicznych w celu wykonania dostępu do osób poszkodowanych w różnych położeniach pojazdu (na kołach, boku i dachu), opieki nad poszkodowanymi oraz ich prawidłowej ewakuacji.  Do szkolenia zakwalifikowano 27 strażaków, z których 23  ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym.  Wszystkim słuchaczom szkolenia serdecznie gratulujemy. 

Skip to content