Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Milanowie

W dniu 27.02.2020 r. w ramach programu „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” przeprowadzono pogadankę oraz pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego w tutejszej Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej dla dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Milanowie. W pogadance i pokazie wzięło udział 50 uczniów i 4 opiekunów grupy.

Tematem pogadanki było kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i dorosłych.

Skip to content