Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania strażaków

14 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania dwóch nowo przyjętych strażaków do służby w PSP. Śrubowanie złożyli:

 

  • str. Łukasz Łucjan,
  • str. Hubert Szymczak.

 

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Leszek Szymański w obecności strażaków i pracowników komendy. Słowem wstępu Komendant Powiatowy PSP nawiązał do roty ślubowania, podkreślając znaczenie tej chwili w życiu zawodowym każdego strażaka. Zaznaczył także, że funkcjonariusz reprezentuje tę zasłużoną formację nie tylko w czasie służby, ale także poza nią. Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

 

 

Następnie strażacy złożyli podpisy pod aktami ślubowania, pieczętując ten ważny moment w karierze zawodowej. Składający ślubowanie rozpoczynają swoją służbę w PSP od szkolenia podstawowego w zawodzie strażak organizowanego przez Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy.

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Skip to content