Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

W dniach 13-16 września 2021 r. przeprowadzono­ w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Parczewskiego. Celem szkolenia było przygotowanie członków OSP do kierowania działaniami na poziomie interwencyjnym z umiejętnością oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych. Szkolenie ukończyło 11 druhów z ośmiu jednostek OSP z terenu powiatu.

 

 Ważniejszymi aspektami szkolenia było:

 

  • omówienie uprawnień i obowiązków kierującego działaniami ratowniczymi
  • omówienie zasad i typów kierowania działaniami ratowniczymi
  • utrwalenie wiedzy z prawidłowego przeprowadzania rozpoznania, oceny sytuacji i ilości potrzebnych sił i środków.
  • formułowanie rozkazów,
  • organizowanie łączności radiowej, prowadzenie korespondencji i przekazanie meldunków
  • zbieranie informacji oraz sporządzanie dokumentacji z przebiegu działań ratowniczych
Skip to content