Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Milanów

W dniu 11 września  br.  w Milanowie odbyła się uroczystość 116-lecia powstania jednostki połączona z przekazaniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.  Dalszą część uroczystości kontynuowano na placu przy budynku remizy OSP w Milanowie. Uroczysty apel rozpoczął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości dh Zbigniewa Jaszczuka st. bryg. Mirosławowi Buremu – Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, wciągnięciu flagi państwowej na maszt i przywitaniu gości dokonano aktu przekazania oraz kluczyków do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo GBA 4,2/29/3/8. Przekazania dokonali Poseł na Sejm RP Pani Monika Pawłowska, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Bury oraz Wójt Gminy Milanów Paweł Krępski. Samochód został następnie poświęcony przez Powiatowego Kapelana Strażaków ks. Sławomira Matejka. Uroczystość zwieńczyły przemowy oraz gratulacje zaproszonych gości.

 

W uroczystości udział wzięli:

 • Pani Monika Pawłowska – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Riad Haidar – Poseł na sejm RP,
 • Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski,
 • st. bryg. Mirosław Bury – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
 • Pan Radosław Kozak – dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
 • bryg. w st. sp. Wiesław Nowak – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie
 • ks. Sławomir Matejek – Kapelan Powiatowy Strażaków,
 • Pan Janusz Hordejuk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Parczewie, jednocześnie Starosta Parczewski,
 • Pan Artur Jaszczuk – Wicestarosta Parczewski,
 • Pan Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Powiatu,
 • st. bryg. Zbigniew Hawryluk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie,
 • Pan Paweł Krępski – Wójt Gminy Milanów,
 • Pan Jerzy Melnik – przewodniczący Rady Gminy Milanów.

 

Samochód sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także budżetu Gminy Milanów.

 

Pozyskany wóz przyczyni się do wzmocnienia ochrony pożarniczej w gminie, zwiększenia zdolności operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanowie, a także znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnych i okolicznych mieszkańców, zgodnie z zasadą: 
„Bogu na Chwałę i ludziom na pożytek”.

Skip to content