Pożegnanie Dowódcy JRG

21 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której pożegnano Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie bryg. Kazimierza Szymczuka odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne po przeszło 26 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

W czasie uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Parczewie bryg. Leszek Szymański, który podziękował dowódcy za długoletnią służbę, w trakcie której dał się poznać jako strażak wzorowo wywiązujący się z powierzonych zadań i obowiązków służbowych. Dodał również, iż za nienagannie pełnioną służbę był on niejednokrotnie wyróżniany nagrodami uznaniowymi Komendanta Głównego PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP jak również Komendanta Powiatowego PSP. Podkreślił, że odejście na emeryturę tak doświadczonego i szanowanego funkcjonariusza jest przeżyciem dla niego samego, ale również dla osób, z którymi przez te wszystkie lata współpracował.

 

Komendant przytoczył przebieg służby odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne bryg. Kazimierza Szymczuka, który związał się z pożarnictwem w 1993 roku, jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Niedługo po skończeniu nauki w SGSP bo już od 12 maja 1997 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na stanowisku dowódcy zastępu. Następnie przez kolejne lata czynnie uczestniczył w działaniach jednostki ratowniczo-gaśniczej gdzie  awansował aż do stanowiska  dowódcy zmiany. 14.01.1999 roku objął stanowisko w wydziale kwatermistrzowsko-technicznym Komendy Powiatowej gdzie koordynował działania w zakresie remontu i rozbudowy komendy.  Od 01.03.2007 do 31.12.2014 r. pełnił służbę w komórce kadrowej. Następnie w 2015 r. powrócił do służby operacyjnej na stanowisku zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo –  gaśniczej, a następnie od 16.03.2016 r. objął stanowisko  dowódcy jednostki ratowniczo –  gaśniczej.

 

Odznaczenia otrzymane przez bryg. mgr inż. Kazimierza Szymczuka:

  • Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 2001 r.
  • Brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” – 2009 r.
  • Brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – 2013 r.
  • Brązowy medal za długoletnią służbę” – 2016 r.
Skip to content