zdjęcie

Pierwsza pomoc ratuje życie

9 marca 2018

W dniu 6 marca, starszy sekcyjny Andrzej Koperczuk i młodszy aspirant Wojciech Denejko z  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie wzięli udział  w spotkaniu z młodzieżą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. Spotkanie zorganizowano pod hasłem „Pierwsza pomoc ratuje życie” w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo …przez cały rok szkolny”, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Podczas spotkania strażacy PSP mieli okazję do zaprezentowania specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz wszelkich działań mających wpływ na poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa. W trakcie pogadanki, omówiono tematykę bezpieczeństwa podczas pobytu oraz zajęć w szkole, zwrócono uwagę na zagrożenia związane z występowaniem czadu oraz o korzyściach płynących ze stosowania czujek tlenku  węgla, zapoznano zgromadzonych z zasadami właściwego postępowania w przypadku powstania zdarzenia (pożar lub inne). Głównym celem spotkania było przedstawienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach, wraz  z możliwością praktycznego ćwiczenia na fantomie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zapoznano młodzież z obsługą defibrylatora AED, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych i wykazywali duże zainteresowanie tematem prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W spotkaniu wzięło udział 150 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, oraz 10 nauczycieli.

 

Galeria

Skip to content