Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Informujemy, iż jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich mogą wziąć udział w otwartym konkursie, który organizowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację na realizację zadania pt. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Szczegóły, formularz oferty oraz wykaz sprzętu, który można zakupić w ramach zadania dostępne pod następującym linkiem

 

https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-pn-wyposaz.html

 

lub do pobrania poniżej.

 

http://kppsp.parczew.pl/wp-content/uploads/2021/04/Formularz_oferty_OSP_2021.docx

 

http://kppsp.parczew.pl/wp-content/uploads/2021/04/Ogloszenie_o_konkursie_OSP_2021.pdf

 

http://kppsp.parczew.pl/wp-content/uploads/2021/04/Oswiadczenie_OSP_2021.docx

 

http://kppsp.parczew.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wykaz_sprzetu_OSP_2021.pdf

 

Skip to content