Grupowe zdjęcie przedstawicieli komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie i Lasów Państwowych z uczestnikami obozu harcerskiego

Obóz Harcerski nad jeziorem Czarnym

8 lipca br. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Parczewie wraz z Panem Piotrem Pniakiem –  Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew  oraz pracownikami nadleśnictwa wizytowali obóz harcerski zorganizowany przez Okręg Mazowiecki  Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zlokalizowany nad jez. Czarnym w Nadleśnictwie Parczew. Wizyta miała na celu sprawdzenie przygotowania terenu obozu pod względem spełnienia warunków bezpieczeństwa. W trakcie wizytacji, w porozumieniu z Komendantem Obozu, przeprowadzona została próbna ewakuacja uczestników do miejsca zbiórki. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, wszystkie osoby korzystające z wypoczynku ewakuowały się w wyznaczone miejsce. Po zakończeniu próbnej ewakuacji strażacy sprawdzili m.in. dojazdy do miejsca obozu, prawidłowość oznakowania kierunków ewakuacji, miejsce zbiórki do ewakuacji, lokalizację i kompletność podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz miejsca wyznaczone do rozpalania ognisk. Następnie przeprowadzono prelekcję dla 66 uczestników obozu na  temat bezpiecznych zasad zachowania się na obszarach leśnych, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz postępowania w przypadku zagrożenia. Szczególny nacisk położono na kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Na zakończenie spotkano się z  kierownictwem obozu ustalono zasady wymiany informacji i sposób przesyłania komunikatów o pogarszającej się pogodzie, wyładowaniach atmosferycznych, gradobiciach i obfitych deszczach, a także zagrożeniach pożarowych. Ponadto przypomniano o konieczności sprawdzania łączności za pomocą telefonii komórkowej ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie oraz monitorowania sytuacji meteorologicznej.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku.

tekst i zdjęcia: KP PSP Parczew.

Skip to content