zdjęcie

Obchody 90-cio lecia OSP w Gęsi

20 czerwca 2017

11 czerwca 2017 roku odbył się Jubileusz 90- lecia OSP w Gęsi. Było to podniosłe wydarzenie nie tylko dla strażaków, ale również dla całej społeczności Gęsi. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w Kościele parafialnym w Gęsi w intencji strażaków, którą koncelebrował proboszcz parafii ks. Henryk Kalitka. Oprawę uroczystej mszy św. stworzyła Orkiestra Dęta OSP z Milanowa. Po mszy św. strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali w uroczystej defiladzie, przy dźwiękach orkiestry strażackiej, na plac przed strażnicą OSP w Gęsi, gdzie odbyły się główne uroczystości jubileuszowe. Po odegraniu przez orkiestrę hymnu  i wciągnięciu na maszt flagi państwowej Prezes OSP w Gęsi  druh Andrzej Dzyr powitał przybyłych gości, wśród których byli: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Naczelnik wydziału operacyjnego Komendy  Powiatowej PSP w Parczewie bryg. Zbigniew Hawryluk, Zastępca Komendanta Miejskiego w Białej Podlaskiej bryg. Marek Chwalczuk , Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Lublinie Paweł Krępski, Sekretarz Powiatu Parczewskiego Elżbieta Zdolska, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Parczewie kom. Radosław Romaniuk, Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko, Proboszcz Parafii Gęś ks. Henryk Kalitka, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Mirosław Kusiuk, Przewodnicząca Rady Gminy Jabłoń Agnieszka Kuniszyk, Prezes OSP druh Andrzej Dzyr powitał wszystkich Prezesów i Naczelników Jednostek OSP z Gminy Jabłoń oraz sponsorów uroczystości. Dowódcą uroczystości był młodszy aspirant z Komendy Powiatowej PSP w Parczewie Wojciech Denejko. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć druhów, którzy odeszli na „wieczną służbę”. Historię jednostki i jej dotychczasowe zasługi przypomniał druh Sylwester Dzyr, odczytując najistotniejsze fragmenty Kroniki OSP w Gęsi.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości jubileuszowych było uhonorowanie zasłużonych druhów OSP w Gęsi. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa po raz drugi” odznaczeni zostali: Józef Chwalczuk i Leszek Nieścioruk. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Ryszard Waszczuk, Grzegorz Waseńczuk, Piotr Denejko, Leszek Szypulski, Andrzej Pajdosz, Krzysztof Szypulski, Marian Miszczuk, Zbigniew Lewczuk, Marek Klimiuk, Grzegorz Haczkur, Roman Garmol, Sylwester Dzyr, Grzegorz Burzec. Srebrnym medalem  za zasługi dla pożarnictwa uhonorowani zostali: Krzysztof Iżko, Wojciech Denejko, Marcin Szypulski. Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: Michał Nieścioruk, Krzysztof Jaszczuk, Bartłomiej Dzyr, Tadeusz Dołbeń, Tomasz Jaszczuk. Odznaczenie „Strażak Wzorowy”  otrzymali: Grzegorz Lewicki
i Damian Szypulski.

Odznaką za wysługę lat w OSP uhonorowani zostali druhowie: Tadeusz Klimiuk i Andrzej Dzyr za 45 lat służby, Stanisław Makaruk i Chwalczuk Józef  za 40 lat służby, Leszek Nieścioruk  za 35 lat służby, Jan Hordejuk za 30 lat służby, Marek Burzec, Zbigniew Lewczuk, Leszek Szypulski,  Roman Garmol  za 25 lat służby, Grzegorz Burzec, Krzysztof Szypulski, Andrzej Pajdosz, Grzegorz Waseńczuk, Piotr Denejko, Sylwester Dzyr, Grzegorz Haczkur, Marek Klimiuk, Marian Miszczuk, Ryszard Waszczuk za 20 lat służby, Marcin Szypulski, Krzysztof Iżko, Wojciech Denejko za 15 lat służby, Tadeusz Dołbeń, Bartłomiej Dzyr, Krzysztof Jaszczuk za 10 lat służby, Michał Nieścioruk, Tomasz Jaszczuk za 5 lat służby.

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości, którzy dziękowali za wkład i zaangażowanie w działalność społeczną oraz za codzienną gotowość do niesienia pomocy, za humanitarną i zdecydowaną postawę w trudnych do pokonania zadaniach, często z narażeniem własnego życia.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości jubileuszowych Prezes OSP w Gęsi  druh Andrzej Dzyr serdecznie podziękował wszystkim druhom za bezinteresowną służbę, przyjaciołom i sympatykom OSP za życzliwość i wsparcie. Prezes podziękował sponsorom uroczystości 90- lecia OSP w Gęsi. Część oficjalną zakończył meldunek końcowy dowódcy Uroczystości i krótki występ Orkiestry Dętej OSP z Milanowa. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości jubileuszowych zostali zaproszeni na uroczysty obiad i biesiadę strażacką przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gęsi.

Wojciech Denejko

 

Galeria

Skip to content