Konkurs pt. „STOP POŻAROM LASÓW”

Informacja o konkursie ,,Stop pożarom lasów”!

 

Pożary to zdecydowanie największe zagrożenie dla istnienia lasów. Są nie tylko czynnikiem, który zakłóca procesy życiowe ekosystemów w lasach, ale bardzo często, obejmują one znaczne powierzchnie i są uznawane za klęski ekologiczne. Pożary z całą pewnością sieją spustoszenie w środowisku naturalnym na wiele lat.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz z Komendą  Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie oraz wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi woj. lubelskiego, a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie dla uczniów szkół średnich (licea i technika z woj. lubelskiego) pn. ,,Stop pożarom lasów”! 

 

Jako, że 8 września to dzień dobrej wiadomości mamy dla Was informację o konkursie! Konkurs rozpoczyna się 8 września 2021 r. i trwa do 8 października 2021 r. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych.

 

W ramach I kategorii konkursowej należy przygotować plakat promujący akcję ,,Stop pożarom lasów” w formacie A3. Praca powinna być przygotowana indywidualnie. Każda KM/KP PSP woj. lubelskiego wybierze zwycięzców etapu powiatowego, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego. Autorzy najlepszych plakatów otrzymają również nagrody w postaci gadżetów strażackich i innych. Spośród laureatów I etapu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wybierze najlepszą pracę, która zostanie opublikowana na billboardach i nośnikach reklamowych jako plakat promujący akcję. Zwycięzca otrzyma również laptop, a za dwa kolejne miejsca przewidziano tablet i urządzenie wielofunkcyjne.

 

W ramach II kategorii konkursowej należy przygotować film edukacyjno-promocyjny
pt. ,,Stop pożarom lasów”, o tematyce związanej z problematyką konkursową. Jest to kategoria grupowa, więc  filmy powinny być przygotowane jako praca klasowa. Nagrodą w konkursie na etapie powiatowym w niniejszej kategorii jest zakwalifikowanie do wojewódzkiego etapu konkursu oraz sprzęt elektroniczny w postaci rzutnika multimedialnego dla klasy. Spośród laureatów II etapu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wybierze najlepszy film, który zostanie opublikowany na stronach internetowych i portalach społecznościowych wszystkich komend woj. Lubelskiego jako film promujący akcję. Zwycięska klasa otrzyma nagrodę w postaci bonu na wycieczkę szkolną. Nagrody są finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Prace należy nadsyłać do odpowiednich Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego tożsamych do powiatu na terenie którego znajduje się szkoła w terminie do 8 października 2021 r.

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa – kategoria 1

Oświadczenie rodzica – kategoria 1

Oświadczenie uczestnika – kategoria 1

Karta zgłoszeniowa – kategoria 2

Oświadczenie rodzica – kategoria 2

Oświadczenie uczestnika – kategoria 2

Oświadczenie nauczyciela – kategoria 2

 

14 września 2021 r. kampania edukacyjna skierowana do uczniów szkół średnich (licea oraz technika) z terenu województwa lubelskiego pn. “Stop pożarom
lasów” została objęta Patronatem Honorowym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk.

Skip to content